Danh mục sản phẩm

Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán:

 -Ngân Hàng : Sacombank 

  -STK: 060154085095 

  -CTK: Lương  Lệ Trinh

  -Phòng giao dịch Hàn Hải Nguyên : Chi nhánh Hoa Việt

 

Cám ơn các bạn đã ủng hộ http://hanghotmoingay.vn